Beklager. Vi fant ingenting.

 • FUSO FINANSIERINGER.
  KLAR FOR RÅDGIVNING.

  Finansieringsmodeller

logo

GODE FORRETNINGER. FUSO FINANSIERINGER.

 • STANDARD FINANSIERING.

  ALTERNATIVET TIL KONTANTKJØP.

  En standard finansiering via Daimler Truck Financial Services Group gir attraktive betingelser og perioder som orienterer seg etter kundens behov. Høyden på forskuddsbetalingen og ønsket avtaleperiode bestemmes sammen med FUSO-forhandleren. Sammen med kjøpeprisen til den nye FUSO Canter bestemmer disse to faktorene høydene på de månedlige avdragene. Når siste avdrag betales er FUSO Canter kundens eiendom.

 • AVDRAGSFINANSIERING.

  NYTTE ØKONOMISK SPILLEROM.

  Avdragsfinansiering gir større frihet takket være lavere månedlige avdrag. I finansieringskontrakten avtaler kunden et høyere sluttavdrag, som han betaler tilbake ved kontraktsslutt. I løpet av kontraktsperioden nyter han imidlertid godt av lavere takster og skaper dermed mer økonomisk spillerom.

 • PLUS3-FINANSIERING.

  FLEKSIBILITET INDIVIDUELT KALKULERT.

  Plus3-finansieringen tilbyr valg mellom tre muligheter ved kontraktslutt, hva som skal skje videre med FUSO Canter.

  Kunden bestemmer om

  • FUSO Canter beholdes etter betaling av avdraget,
  • fullstendig oppfølgingsfinansiering for å tilbakebetale siste avdrag eller
  • FUSO Canter leveres tilbake¹ til garantert restverdi.
 • SESONGBASERT FINANSIERING.

  UTLIGNE SVINGNINGER I SESONGEN ØKONOMISK.

  Mange bransjer er avhengig av vær og årstider. FUSO tilpasser seg dette: Med sesongbasert finansiering er kontrakten basert på kundens ordrebøker. Høyden på de månedlige avdragene tilpasser seg hvordan forretningene går. Dette betyr at kunden forblir likvid i alle ordresituasjoner og nyter de beste utsiktene, selv i dårlig vær.

¹ Returneringsalternativet gjelder en ekstra avtale til Plus3-finansieringskontrakten som gjøres direkte mellom kunde og forhandler. Tilbakekjøpsbetingelsene som er avtalte gjelder.

 • AV ÅRSAKER.
  FUSO FORSIKRING.

  FUSO Canter overbeviser når det gjelder sikkerhet. Men allikevel gjelder: Det er bedre å være sikker enn å angre. Med lastebilforsikringen satser FUSO kundene på et produkt som har overbevisende tjenesteomfang. Produktrådgivning og salg gjøres av FUSO forhandlere.

 • HALV LEIE.
  FUSO LEASING.

  For en økonomisk anskaffelse av en ny FUSO Canter tilbyr Daimler Truck Financial Services Group attraktive leasingløsninger – perfekt tilpasset kravene til hver enkelt kunde. Individuelle leasingtilbud etter ønske får kunder hos sin FUSO-forhandler.