Beklager. Vi fant ingenting.

 • FUSO TJENESTEYTELSER.
  KLAR FOR INDIVIDUELLE TILBUD.

  Finansiering, leasing, forsikring, leie, brukte kjøretøy

logo

OVERBEVISENDE TILBUD. FUSO TJENESTEYTELSER.

 • GODE FORRETNINGER.
  FUSO FINANSIERINGER.

  Daimler Truck Financial Services Group forstår behovet til kundene sine og tilbyr for FUSO Canter interessante alternativer til kontantkjøp. Utførlig rådgivning for de forskjellige finansieringsproduktene og opprettelse av et individuelt tilbud får kunder hos sin FUSO-forhandler.

 • HALV LEIE.
  FUSO LEASING.

  For en økonomisk anskaffelse av en ny FUSO Canter tilbyr Daimler Truck Financial Services Group attraktive leasingløsninger – perfekt tilpasset kravene til hver enkelt kunde. Individuelle leasingtilbud etter ønske får kunder hos sin FUSO-forhandler.

 • AV ÅRSAKER.
  FUSO FORSIKRING.

  FUSO Canter overbeviser når det gjelder sikkerhet. Men allikevel gjelder: Det er bedre å være sikker enn å angre. Med lastebilforsikringen satser FUSO kundene på et produkt som har overbevisende tjenesteomfang. Produktrådgivning og salg gjøres av FUSO forhandlere.

REGULERT FORLØP. FUSO RETUR AV GAMLE KJØRETØY.

RETUR AV GAMLE KJØRETØY INNTIL 3,5 t GVW.

Siden ELV-loven* trådte i kraft, har kunder muligheten til å returnere sitt gamle kjøretøy til produsenten under følgende omstendigheter:

 • Det er et motorkjøretøy inntil 3,5t.
 • Alle vesentlige komponenter som drev (motor, gir etc.), chassis, karosseri, katalysator eller elektroniske styringsenheter finnes i kjøretøyet.
 • Det er ingen avfall i kjøretøyet.
 • Kjøretøyet er eller var minst godkjent i en måned i et lang i den Europeiske Union før driftsnedleggelse.
 • Registreringspapirene ble også levert inn.

 

*Forskriften for utrangerte kjøretøy – EU-direktiv 2000/53/EF regulerer demontering og resirkulering av motorkjøretøy i den Europeiske Union. Målet med direktivet er å redusere kjøretøyavfall. Dette direktivet forplikter EU-medlemslandene til å organisere retursystemer for gamle kjøretøy. Omsetningen av direktivet gjordes i Tyskland den 1. juli 2002, da forskriften for utrangerte kjøretøy trådte i kraft.

RESIRKULERINGSSERTIFIKAT

For å avmelde et gammelt kjøretøy er et såkalt resirkuleringssertifikat nødvendig. Dette resirkuleringssertifikatet bekrefter riktig avhending av kjøretøyet. Dette resirkuleringssertifikatet får kun sertifiserte demonteringsbedrifter, sertifiserte og autoriserte mottakssteder eller produsentens nevnte retursteder utstede.

RETURSTEDER

For å kunne gjøre det lett for kunder å avhende gamle kjøretøy har Daimler Truck AG et omfattende nettverk av retursteder som tar i mot gamle kjøretøy gratis. De kontraktsbundne demonteringsselskapene er sertifisert av uavhengige eksperter i henhold til forskriften for utrangerte kjøretøy og oppfyller alle lovkrav. I tillegg blir de revidert og overvåket i henhold til kvalitetskriteriene til Daimler Truck AG.

Kunder som ønsker å levere gamle FUSO kjøretøy tilbake gratis kan kontakte returoperatør Callparts Recycling GmbH under nummeret: 033233 70-911 (tilgjengelighet: ma-to fra kl. 8:00 til kl.16:30 og fredag fra kl. 8:00 til kl. 15:00).

RESIRKULERING

Først blir kjøretøyet obligatorisk tømt ved å fjerne og resirkulere alle driftsvæsker (f.eks. olje, bremsevæske) fra kjøretøyet. Deretter demonteres deler og materialer som kan resirkuleres. Disse materialene, som for eksempel glass, dekk og store plastdeler, behandles på spesielle resirkuleringssteder. Det gjenværende karosseriet blir makulert, separert i de forskjellige fraksjonene og disse blir så stort sett returnert til materialkretsløpet.

MILJØVERN

Mer gjenbruk betyr mindre avhending. Miljøvern er en av de vesentlige bedriftsmålene til Daimler Truck AG. Det betyr sparsom omgang med naturlige ressurser. Allerede under utvikling av kjøretøyene har en miljø- og resirkuleringsriktig konstruksjon en høy verdi. Et godt eksempel på dette er bruk av rene materialer for støtfangere og understellspaneler. Dette gjør det mulig med en enkel demontering og en kvalitativ resirkulering av stoffene. I tillegg brukes fornybare råvarer som kokosfibre eller sisal. Fordelene er åpenbare: Miljøvennlig og kan resirkuleres. I sine miljøretningslinjer forplikter Daimler Truck AG seg til å kontinuerlig forbedre miljøkompatibiliteten til produktene sine. Denne målestokken er den daglige orienteringen for å optimere miljøbalansen til kjøretøyene ytterligere.