Merknader om personvern

Ansvarlig instans i henhold til personvernforordningen (GDPR) er som følger:

Daimler Truck AG („Vi“)
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Tyskland
E-post: dialog.dt@daimler.com

 

Personvernansvarlig:

Daimler AG
Konsernansvarlig for personvern
HPC E600
70546 Stuttgart
Tyskland
E-post: data.protection@daimler.com

 

1. Personvern

Vi setter stor pris på at du besøker nettsidene våre og interessen du viser for tilbudene våre. Beskyttelsen av din personlige informasjon er et viktig tema for oss. I disse personvernerklæringene forklarer vi hvordan vi innhenter dine personrelaterte data, hva vi gjør med dem, til hvilke formål og med utgangspunkt i hvilke lovbestemmelser dette foregår, og hvilke rettigheter og plikter dette innebærer for deg. I tillegg henviser vi til

 

Daimlers personvernregler (PDF)

 

Våre personvernerklæringer for bruk av våre nettsider og personvernreglene til Daimler AG gjelder ikke for aktivitetene dine på nettsidene til sosiale nettverk eller andre leverandører som du kan nå via lenker på våre nettsider. På nettsidene til disse leverandørene finner du informasjon om deres personvernbestemmelser.

 

2. Innsamling og behandling av personrelatert informasjon

a. Når du besøker nettsidene våre, lagrer vi bestemte typer informasjon om nettleseren og operativsystemet du benytter, dato og klokkeslett for besøket ditt, tilgangsstatus (f.eks. om du kunne åpne en bestemt nettside eller mottok en feilmelding), bruk av nettsidens funksjoner, eventuelle søkeord du har angitt, hyppigheten for opphenting av enkelte nettsider, betegnelsen på filer som er hentet opp, overført datamengde, nettsiden som førte deg videre til oss samt nettsiden som du besøker ut ifra våre nettsider, det være seg ved at du klikker på lenker på våre nettsider eller ved at du legger inn et område direkte i samme registerkort (eller samme vindu) som du åpnet våre nettsider i. Av sikkerhetsmessige årsaker lagrer vi i tillegg, spesielt for å forebygge og gjenkjenne angrep på våre nettsider eller forsøk på svindel, din IP-adresse og navnet på din internettleverandør, i en periode på syv dager.
 
b. Annen personlig informasjon blir kun lagret dersom du gir oss denne, for eksempel innenfor rammen av en registrering, et kontaktskjema, en spørreundersøkelse, en premiekonkurranse eller for å utforme en avtale, og i slike tilfeller likevel kun i den grad vi har tillatelse til dette på bakgrunn av et samtykke fra din side eller gjeldende lovbestemmelser (du finner mer informasjon om dette i kapitlet "Rettslige grunnlag for behandling").
 
c. Du er verken lovmessig eller avtalemessig forpliktet til å formidle din personlige informasjon. Det kan likevel hende at bestemte funksjoner på nettsidene våre er avhengig av at personlig informasjon formidles. Hvis du i slike tilfeller ikke formidler personlig informasjon, kan det føre til at funksjoner ikke, eller kun i begrenset grad, er tilgjengelige.

 

3. Bruksformål

a. Personlig informasjon som samles inn når du besøker nettsidene våre, benytter vi for å tilrettelegge sidene best mulig for deg samt for å beskytte våre IT-systemer mot angrep og andre handlinger som innebærer brudd på lovbestemmelser.

 

b. I den grad du formidler personlig informasjon til oss, for eksempel innenfor rammen av en registrering, et kontaktskjema, en forespørsel, en premiekonkurranse eller for å gjennomføre en avtale, benytter vi informasjonen til nevnte formål, til formål i forbindelse med kundeadministrering og – i den grad det er nødvendig – til å gjennomføre og kalkulere eventuelle forretningsprosedyrer, i det omfang som er nødvendig for dette.

 

4. Videreformidling av personlig informasjon til tredjepart; Social plug-ins

a. Nettsidene våre kan også inneholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et slikt tilbud, overfører vi, innenfor rammen av nødvendig omfang, informasjon til respektive leverandør (for eksempel opplysninger om at du fant dette tilbudet hos oss og eventuell ytterligere informasjon som du i den forbindelse allerede har angitt på våre nettsider).

 

b. Hvis vi på våre nettsider bruker såkalte social plug-ins (sosiale tilleggsprogrammer) fra sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Google+, implementerer vi disse på følgende måte:

Når du besøker nettsidene våre, er social plug-ins deaktivert, det vil si at ingen typer informasjon overføres til operatørene av disse nettverkene. Hvis du ønsker å benytte et av nettverkene, klikker du på respektive social plug-in for å etablere direkte forbindelse med serveren til respektive nettverk.

Hvis du har en brukerkonto i nettverket og er innlogget i det øyeblikk social plug-in aktiveres, kan nettverket tilordne brukerkontoen din på bakgrunn av besøket ditt. Hvis du ikke ønsker dette, må du logge deg ut av nettverket før social plug-in aktiveres. Et sosialt nettverk kan ikke tilordne et besøk på andre Daimler-nettsider før du også har aktivert en social plug-in som finnes der.

Hvis du aktiverer en social plug-in, overfører nettverket innholdet som slik gjøres tilgjengelig, direkte til nettleseren din, som integrerer det i våre nettsider. I slike situasjoner kan også dataoverføring finne sted som innledes og styres av respektive sosiale nettverk. For din forbindelse til et sosialt nettverk, dataoverføringen som foregår mellom nettverket og ditt system og for dine interaksjoner på denne plattformen, gjelder utelukkende personvernbestemmelsene til respektive nettverk.

En social plug-in forblir aktiv frem til du deaktiverer den eller sletter informasjonskapslene dine.

 

Informasjon om informasjonskapsler

 

c. Hvis du klikker på en lenke til et tilbud eller aktiverer en social plug-in, kan det hende at personinformasjon havner hos tilbydere i land utenfor EØS-området og som i henhold til EU ikke tilsvarer EU-standardene for "akseptert beskyttelsesnivå" for behandling av personlig informasjon. Vær oppmerksom på dette før du klikker på en lenke eller aktiverer en social plug-in og dermed utløser en prosedyre der informasjonen din formidles videre. 

 

5. Evaluering av bruksdata; bruk av analyseverktøy

a. Vi ønsker å tilpasse innholdet på våre nettsider best mulig til dine interesser og dermed gi deg et bedre tilbud. For å identifisere brukspreferanser og særlig populære områder på nettsidene bruker vi følgende analyseverktøy: Google Analytics, Adobe Analytics.

 

b. Under bruken av disse analyseverktøyene kan data bli overført til servere i USA og behandlet der. Husk da følgende: I USA er det etter EUs oppfatning ikke noe "rimelig beskyttelsesnivå" for bearbeiding av personrelaterte data, som tilsvarer standardene i EU. Dette beskyttelsesnivået kan imidlertid erstattes av en sertifisering etter det såkalte "EU-U.S. Privacy Shield".

 

c. Hvis du ikke vil at vi skal innhente og analysere opplysninger om ditt besøk på nettsidene våre ved hjelp av de nevnte analyseverktøyene, kan du når som helst reservere deg mot dette for fremtiden ("opt out").

Vi etterkommer ønsket ved å sette inn en opt-out informasjonskapsel i nettleseren din. Denne informasjonskapselen skal bare identifisere reservasjonen. Merk at en opt-out informasjonskapsel av tekniske grunner bare gjelder for den nettleseren den ble satt inn i. Dersom du sletter informasjonskapslene eller benytter en annen nettleser eller en annen brukerenhet, må du reservere deg på nytt.

 

d. Nedenfor finner du informasjon om tilbyderne av analyseverktøyene vi benytter, og de aktuelle opt-out-mulighetene:

 

 • Google Inc. („Google“)
  Google er sertifisert etter EU-U.S. Privacy Shield.
  Du kan forhindre at dataene dine blir overført og at de blir registrert og bearbeidet av Google. Google informerer om dette via følgende lenke:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no
 
 • Adobe Systems Inc. (“Adobe“)
  Adobe er sertifisert etter EU-U.S. Privacy Shield.
  For å reservere deg mot analyse ved hjelp av produktet Adobe Analytics kan du følge denne lenken:
  http://www.adobe.com/no/privacy/opt-out.html

 

6. Bruksbaserte opplysninger (targeting og retargeting)

For å kunne tilpasse vår online-markedsføring (f.eks. banner-reklame) på nettsidene til våre retargeting-partnere (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick og Vivaki) mer presist til dine behov og interesser, bruker vi såkalte retargeting-teknologier. I informasjonskapsler blir det registrert at du er interessert i våre produkter og tjenester. Disse informasjonskapslene blir lest av og benyttet ved besøk på andre nettsteder som samarbeider med oss, for å kunne informere deg best mulig på grunnlag av dine interesser. Dette skjer anonymisert, dvs. du kan ikke identifiseres via retargeting.

 

Hvis du ikke vil at Daimler og dets retargeting-partnere skal samle inn, lagre og analysere informasjon om ditt besøk, eller vise banner-reklame basert på dine interesser, kan du når som helst reservere deg mot dette (opt-out).

 

Teknisk foretas reservasjonen ved at en opt-out-informasjonskapsel legges inn i nettleseren din. Denne informasjonskapselen tjener utelukkende til å iverksette reservasjonen. Vær oppmerksom på at en opt-out-informasjonskapsel av tekniske årsaker bare fungerer for nettleseren som den er aktivert fra. Dersom du sletter informasjonskapslene eller benytter en annen nettleser eller en annen brukerenhet, må du reservere deg på nytt.

Du kan administrere og deaktivere bruken av tredjeparts informasjonskapsler på følgende nettside:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

 

7. Sikkerhet

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din som administreres av oss, mot manipuleringer, tap, ødeleggelse og tilgang fra uberettigede personer. Vi forbedrer sikkerhetstiltakene våre kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen.

 

8. Rettslige grunnlag for behandling

a. I den grad du har gitt ditt samtykke til at vi behandler din personinformasjon, utgjør dette det rettslige grunnlaget for behandling (art. 6 nr. 1 bokstav a GDPR).

 

b. For behandling av personinformasjon med det formål å innlede eller utforme en avtale med deg, danner art. 6 nr. 1 bokstav b GDPR det rettslige grunnlaget.

 

c. I den grad behandling av din personinformasjon er nødvendig for å ivareta våre rettslige forpliktelser (f.eks. for oppbevaring av data), er vi berettiget til dette i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav c GDPR.

 

d. Utover dette behandler vi personinformasjon med det formål å ivareta våre berettigede interesser samt berettigede interesser hos tredjepart i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f GDPR. Slike berettigede interesser er opprettholdelsen av IT-systemenes funksjonsevne og også markedsføring av egne produkter og tjenesteytelser og produkter og tjenesteytelser fra eksterne leverandører og dokumentasjon fra forretningskontakter som er fremskaffet på lovlig grunnlag. a.    Innenfor rammen av den nødvendige interesseavveiningen tar vi især hensyn til typen personopplysninger, behandlingsformålet, omstendighetene rundt behandlingen og din interesse for at dine personopplysninger skal behandles fortrolig.

 

9. Sletting av personinformasjon

Din IP-adresse og navnet på din internettleverandør, som vi lagrer utelukkende av sikkerhetsmessige årsaker, sletter vi etter en periode på syv dager. For øvrig sletter vi din personinformasjon med det samme formålet som vi samlet inn og behandlet dataene til, opphører. Utover dette tidspunktet finner lagring kun sted dersom dette er nødvendig i henhold til lover, forordninger eller andre rettslige forskrifter til Den europeiske union eller en medlemsstat i EU, som vi er forpliktet til å følge. Dersom det ikke skulle være mulig å slette informasjon i et enkelttilfelle, merkes den aktuelle personinformasjonen for å begrense den fremtidige behandlingen av den.

 

10. Rettigheter for berørte

a. Som berørt person av databehandlingen har du rett til følgende informasjon (art. 15 GDPR), beriktigelse (art. 16 GDPR), sletting av informasjon (art. 17 GDPR), begrensning av behandlingen (art. 18 GDPR) samt dataoverførbarhet (art. 20 GDPR).

 

b. Hvis du har gitt ditt samtykke til at vi behandler din personinformasjon, har du til enhver tid rett til å tilbakekalle samtykket. Rettmessigheten til behandling av din personinformasjon frem til tilbakekalling av samtykke, berøres ikke av tilbakekallingen. Likeledes forblir ytterligere behandling av disse dataene uberørt som følge av annet rettslig grunnlag, for eksempel for å ivareta rettslige forpliktelser (jf. avsnitt "Rettslige grunnlag for behandling").

 

c. Innsigelsesrett
Med utgangspunkt i grunner som fremgår av din personlige situasjon, har du til enhver tid rett til å reservere deg mot behandling av personopplysninger om deg som foretas med bakgrunn i art. 6 nr. 1 e) GDPR (databehandling i allmennhetens interesse) eller art. 6 nr. 1 f) GDPR (databehandling på grunnlag av interesseavveiinger). Legger du inn innsigelse, vil vi kun bearbeide dine persondata videre, hvis vi kan fremlegge tvingende nødvendige grunner for dette, som veier mer enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller bearbeidingen er for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.

 

d. Vi ber om at krav eller forklaringer om mulig rettes til følgende kontaktadresse: dialog@daimler.com

 

e. Hvis du er av den formening at behandlingen av din personinformasjon er i strid med lovbestemmelsene, har du rett til å klage til ansvarlig personvernmyndighet (art. 77 GDPR).

 

11. Nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på et nyhetsbrev som tilbys på vår nettside, benyttes informasjonen som du oppgir ved påmelding til nyhetsbrev, kun til forsendelse av nyhetsbrevet såfremt du ikke har samtykket i bruk utover dette. Du kan på ethvert tidspunkt avslutte abonnementet via avmeldingsmulighetene som er angitt i nyhetsbrevet.

 

12. Sentral tilgangstjeneste Daimler AG

Med den sentrale tilgangstjenesten for Daimler AG kan du logge deg på alle nettsider og applikasjoner fra Daimler-konsernet og dets merker som er knyttet til denne tjenesten. Bruksvilkårene som gjelder for denne, inneholder spesielle personvernbestemmelser. Du kan hente opp bruksvilkårene på de aktuelle innloggingssidene for de tilknyttede nettsidene og applikasjonene.

 

13. Informasjonskapsler

Informasjon om informasjonskapsler som benyttes av oss og tilhørende funksjoner, finner du i våre opplysninger om informasjonskapsler

 

 

Oppdatert: januar 2019