Front des FUSO Canter

FUSO – en integrert del av Daimler AG

 

Fra Japan har merket FUSO skapt seg et navn over hele verden i nyttekjøretøyindustrien.

Siden 2004 har merket FUSO vært en integrert del av Daimler AG. Med en eierandel på 89,3 % er Daimler AG største aksjonær ved siden av Mitsubishi Corporation. Siden da har mer enn 80 års erfaring som internasjonal produsent av lastebiler og busser blitt tilført det internasjonale kompetansesenteret for utvikling av lette lastebiler. Men det er ikke alt: Takket være flere tiårs erfaring fra utviklingen av lavutslippsmotorer er FUSO-hovedkvarteret i japanske Kawasaki også det globale utviklingssenteret for Daimler AGs hybridteknologi. 

 

 

Historisches Bild des ersten Busses B46 der Mitsubishi Heavy Industries

 

Merkenavnet FUSO ble benyttet for første gang i 1932 i forbindelse med den første bussen fra Mitsubishi Heavy Industries, "B46". Den 7 meter lange bussen ble bygd ved Kobe Shipyard and Machine Works, et foretak i Mitsubishi Heavy Industries, og kunne frakte 38 passasjerer. Den ble drevet av en 6-sylindret bensinmotor med et sylindervolum på 7 og 100 hk. I anledning overleveringen av B46-bussen til den første kunden, det japanske jernbaneministeriet, ble bedriftens medarbeidere bedt om å komme med forslag til et godt navn. Til slutt falt valget på "FUSO". Fusō er den japanske uttalemåten av det kinesiske ordet Fusang, en gammel betegnelse på Japan.