Economy Service

Her finner du all informasjon om vedlikehold og gjenvinning av din brukte Canter.


Blauer FUSO Canter

Hold din FUSO Canter i toppform. FUSO Economy Service ble utviklet spesielt for tilårskomne kjøretøy. Den bidrar til å unngå uventede kostnader: Du vet totalprisen for reparasjonen allerede på forhånd. Autoriserte FUSO verksteder – det beste valget for service og reparasjon!

 

  • Forhåndsdefinerte verkstedarbeider og servicer inklusive autoriserte FUSO deler til en attraktiv fastpris.
 
  • Profesjonell service på våre FUSO verksteder med de rette verktøyene og den rette tekniske kompetansen.
 
  • Gjelder for alle Canter TD (EURO 3, 4,5) og TB (Euro 3).

 

Retur av utrangerte kjøretøy

Retur av utrangerte kjøretøy med tillatt totalvekt på inntil 3,5 t

Siden ELV-loven* trådte i kraft har du som kunde mulighet til å returnere ditt brukte kjøretøy til produsenten under følgende omstendigheter:

 

  • Det dreier seg om et kjøretøy på inntil 3,5 t.
 
  • Alle viktige deler som drivverk (motor, girkasse osv.), understell, karosseri, katalysator eller elektroniske styreenheter finnes i kjøretøyet.
 
  • Det er ikke avfall i kjøretøyet.
 
  • Kjøretøyet er eller var registrert i et EU-land i minst én måned før det ble tatt ut av bruk.
 
  • Registreringsdokumentene overleveres sammen med kjøretøyet.

 

* Direktiv om utrangerte kjøretøy – EU-direktiv 2000/53/EF regulerer demontering og gjenvinning av motorkjøretøy i Den europeiske union. Målsettingen for direktivet er å redusere avfall i form av kasserte kjøretøy. Dette direktivet forplikter EU-medlemslandene til å sørge for retursystemer for utrangerte kjøretøy. I Tyskland ble direktivet gjennomført den 1. juli 2002, da forordningen om utrangerte kjøretøy trådte i kraft.

 

Pantemelding

For å kunne avregistrere ditt utrangerte kjøretøy må du ha en såkalt pantemelding. Pantemeldingen bekrefter at kjøretøyet er kassert på forskriftsmessig måte. Pantemeldingen kan bare utstedes av sertifiserte demonteringsbedrifter, sertifiserte og autoriserte mottakssteder eller retursteder angitt av produsenten.

 

Retursteder

For gjøre det enkelt for deg å kassere ditt utrangerte kjøretøy, driver Daimler AG et landsdekkende nettverk av retursteder i Tyskland, som tar imot ditt gamle kjøretøy vederlagsfritt. Våre kontraktsbundne demonteringsbedrifter er sertifisert av uavhengige sakkyndige i henhold til forordningen om utrangerte kjøretøy og oppfyller alle lovfestede krav. I tillegg revideres og overvåkes de etter våre kvalitetskriterier.

 

Dersom du vil returnere din utrangerte FUSO kostnadsfritt, kan du kontakte vår ansvarlige for returnettverket, Callparts Recycling GmbH på følgende telefonnummer: 033233 70-911 (kontortid: ma-to fra kl. 08.00 til 16.30 og fredag fra kl. 08.00 til 15.00).

 

Gjenvinning

Først tømmes kjøretøyet for væsker ved at alle kjøretøyets driftsvæsker (f.eks. olje, bremsevæske) tappes ut og resirkuleres. Deretter demonteres deler som kan brukes om igjen samt gjenvinnbare materialer. Disse materialene, f.eks. glass, dekk og store plastdeler, behandles på egne gjenvinningslinjer. Resten av karosseriet kuttes opp, deles i ulike fraksjoner og tilbakeføres i størst mulig grad til materialkretsløpet.

 

Miljøvern

Mer gjenbruk gir mindre avfall. Miljøvern er et av de viktige foretaksmålene til Daimler AG. Det innebærer nøysom bruk av naturressurser. Derfor er vårt mål som følger: Mer gjenbruk og dermed mindre avfall. Allerede under utviklingen av kjøretøyene våre vektlegges en miljø- og gjenvinningsvennlig konstruksjon. Et godt eksempel på det er bruken av ensartede materialer i støtfangere og understellskledninger.

Dette bidrar til enkel demontering og materialgjenvinning av høy kvalitet. Dessuten benytter vi fornybare råstoffer som f.eks. kokosfibre eller sisal i kjøretøyene våre. Fordelene er åpenbare: de er miljøvennlige og gjenvinnbare. I miljøretningslinjene til Daimler AG forplikter vi oss til å gjøre produktene våre stadig mer miljøvennlige. Vi retter oss daglig etter dette for å bedre miljøregnskapet for kjøretøyene våre ytterligere.